Ticari Tercüme

 TİCARİ TERCÜME

Bu türde önemli olan çevrilecek metnin sözcüğü sözcüğüne çevrilmesi değil; çevirinin yapılacağı kültürün ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre çevrilmesidir.

Ticari belge ve sertifikalar, raporlar, ticari sözleşmeler, toplantı tutanakları, finans işlemlerine ilişkin dokümanlar, fizibilite ve araştırma raporları, teklifler, bankacılık, uluslararası taahhütlere ilişkin resmi belgeler gibi her türlü ticari belge ve metin tercümesi kalite ve zamanı ön planda tutarak uzman tercümanlarımız tarafından istediğiniz dillere çevrilmektedir.

SİZE  YARDIMCI OLABİLEÇEĞİMİZ ALANLARDAN BAZILARIDA ŞUNLARDIR :

 • İmza Sirküleri
 • Vekâletnameler
 • Muvaffakatnameler
 • Hak ediş Raporları
 • Proje Metinleri / Fizibilite Raporları/Bilançolar
 • Mali Müşavirlik Raporları / Muhasebe Belgeleri
 • İhale Şartnameleri
 • Kredi Anlaşmaları
 • Kredi Teminat Mektupları
 • Uluslararası Anlaşmalar/ Apostiller
 • Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Tebliğler, Beyannameler
 • Temsilcilik-Distribütörlük-Yetki belgeleri/ Sözleşmeleri
 • Patent Sözleşmeleri
 • AB ile İlgili Dokümanlar
 • Gümrük Evrakları
 • Çeşitli Mevzuatlar
 • Her Türlü Finansal Dokümantasyon