hukuki-tercume

Hukuki Tercümeler

Hukuki metinler profesyonel  şekilde tercüme edilir.
Alanında uzmanlaşmış tercümanlarımızla hatasız ve en doğru şekilde  hukuki metinlerinizi profesyonel  şekilde tercüme edilmesi, ileride olası tercüme hatalarının önüne geçilmesi ve maddi manevi kayıpların olmamasını sağlamaktadır.
bu kapsada hizmet verdiğimiz uzmanlık alanlarımızın bazıları şunlardır:

  • Kanun ve Yönetmelikler
  • Mahkeme Kararları
  • Hukuki Yazışmalar
  • Vekâletnameler
  • Sözleşmeler Beyannameler
  • İş Teklifi ve Patent Başvurusu vb.