Simültane tercüme

Sözlü tercüme, simültane ve ardıl tercüme olmak üzere ikiye ayrılır. Simültane (eş zamanlı) tercümede kaynak dilde yapılan konuşma ile tercümesi eş zamanlı olarak yürütülür.

Ardıl tercümede ise konuşmacı sözünü bitirdikten sonra tercüme yapılır. Şirketimiz, tapu ve nikah işlemleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan birçok alanda adli ve noter yeminli ardıl ve simültane tercümanlık hizmeti vermektedir.