apostil tercüme

Apostil (Apostille) Lahey Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerden birinde düzenlenen resmi evrakların sözleşmeye taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olması amacıyla belge üzerine konulan özel kaşeye denir. Resmi bir belgenin yabancı bir ülkede kullanılması için Apostil Tasdikli Tercümesi yapılmalıdır.

Türkiye de apostil düzenleyen makamlar neresidir?

• İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Yardımcıları ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
• Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları apostil onayı yapmaya yetkili kılınmıştır.